NA ו- SAA: מכורים אנונימיים

NA - Narcotics Anonymous

ימי שבת | 20:00

השימוש בסמים ואלכוהול הפכו מהנאה להרגל, ומהרגל לבעיה? אנחנו כאן בשבילך.

מפגשים ללא עלות המבוססים על עזרה של מכור למכור. הקבוצה היא אנונימית ודיסקרטית לחלוטין.

פגישות אנ-איי מיועדות למכורים בלבד או לאלה החושבים שאולי יש להם בעיית סמים. פגישות אלו מעניקות אווירה בה מכורים יכולים להרגיש בטוחים ששאר המשתתפים יוכלו להזדהות עימם. מאותה סיבה, חברים חדשים עשויים להרגיש נוח יותר בפגישה מסוג זה. בתחילת פגישת אנ-איי, המנחה קורא לעיתים הצהרה המבהירה מדוע הפגישה סגורה בפני הקהל הרחב ומציע לאלה שאינם מכורים לפנות לפגישה פתוחה.


פגישה "פתוחה" כשמה כן היא פתוחה לכל מי שרוצה להשתתף. ישנן קבוצות העורכות פגישה פתוחה אחת לחודש, על מנת לאפשר לחברים ובני משפחה של חברי אנ-איי להשתתף בחגיגת ציון תקופת ההחלמה שלהם.
קבוצות המקיימות פגישות פתוחות יכולות, אם הן רוצות, לבנות את הפורמט שלהן בדרך כזו שהאפשרות של אורחים לא מכורים לקחת חלק, מוגבלת לדברים הקשורים לחוגג תקופת ההחלמה. פורמט כזה מאפשר לפגישה להתמקד בהחלמה בדרך של שיתוף מכור אחד עם מכור אחר.
יש להבהיר במהלך הפגישה שקבוצות אנ-איי אינן מקבלות תרומות כספיות ממי שאינו מכור.

אין צורך בהרשמה מראש

לפרטים נוספים:

קו המידע: 077-2285500​ | naisrael.org.il

SAA - Sex Addicts Anonymous

תכנית להחלמה מהתמכרות למין. התכנית המבוססת על 12 צעדים ו12 מסורות של אלכוהוליסטים אנונימיים. תכנית שבה כל אחד מאתנו יכול לשתף מניסיונו, כוחו ותקוותו במטרה למצוא שחרור במקום שבו שררה אובססיה וכפייתיות מינית.

קבוצות מכורים למין אנונימיים פתוחה לכל מי שרוצה להפסיק את ההתנהגות המינית הבלתי נשלטת.

מטרתנו העיקרית באס אי אי היא להישאר מפוכחים מינית ולסייע לאחרים להגיע למפוכחות מינית. אנו מעודדים את החברים לפתח תוכנית מפוכחות אישית ולהגדיר לעצמם את מפוכחותם המינית. אין בכוונתנו להתנזר מפעילות מינית, אלא לבטא אותה בצורה שלא תהיה פוגענית, בלתי נשלטת או מזיקה לאחרים ולנו בכל צורה.

ההשתתפות במפגשים היא ללא תשלום וללא הרשמה

לפרטים נוספים:

קו המידע:  054-6023768​ | israelsaa.wordpress.com

Asset 1.png
חזרה למידע
על קבוצות

כל הזכויות שמורות למרכז הגאה, טשרניחובסקי 22א (גן מאיר), תל אביב יפו.

טלפון 03-5252896, דוא"ל office@lgbtqcenter.org.il