פרויקט חדש

משפחה משותפת

מפגשים בתאריכים משתנים, עקבו אחר הפרסומים

קהילת משפחה משותפת

פרויקט משפחה משותפת קם במטרה לקדם את המשפחות המוקמות על ידי חברי הקהילה שלא על ידי התקשרות רומנטית, אלא מתוך הרצון לחבור לקשר הורי וחיבור משפחתי.  משפחה של הורים שותפים היא אופציה המאפשרת לגברים שפונדקאות אינה מתאימה להם ולנשים המעוניינות בשותף להורות לחבור להורות משותפת כדי להביא ילדים ולבנות משפחה. משפחה של הורות משותפת היא יצירה של השותפים החוברים אליה. היא מגדירה את אופן התארגנותה ואת מערכת היחסים שבה תוך ראיה של טובת הילד וצרכיו.  
בשנים האחרונות פרח תחום הפונדקאות וגברים להט"בים רבים זכו להיות הורים בדרך זו. עם זאת נושא הפונדקאות הפך להיות מורכב לאחרונה, יעדים רבים בהם התאפשרה הפונדקאות נסגרו והאחרים כרוכים בעלויות גבוהות. ישנם כאלה שפונדקאות נתפסת על ידם כניצול של נשים. אלה שפונדקאות אינה עולה בקנה אחד עם ערכיהם, עם יכולותיהם הכלכליות  ואלה המעונינים בדמות אם נוכחת ופעילה, מחפשים פתרונות אחרים. גם בקרב הנשים ישנן אלו המעוניינות בדמות אב, שהוא שותף פעיל ומסייע ומעדיפות הורות משותפת על פני תרומת זרע.

יחד עם היתרונות של ההורות המשותפת יש בה גם מורכבות. בני זוג נוספים של ההורים המצטרפים למערכת המשפחתית, ההסכמות שצריכות להתקבל בקרב כל שותפי ההורות, העדר מודלים מהם ניתן ללמוד כיצד לקיים משפחה, צורך בכלי להתמודדות עם מחלוקות ולישוב סכסוכים ועוד. 

הפרויקט מסייע במספר דרכים:
1.    מפגשי הכרות בין מועמדים פוטנציאליים
2.    הדרכה ויעוץ בשאלות משפטיות
3.    תמיכה ויעוץ בנושא בניית המשפחה המשותפת
4.    בנייה ואיסוף של ידע הקשור במשפחות משותפות 
5.    היכרות עם משפחות משותפות ותיקות
6.    בניית קהילה של משפחות משותפות

כל הזכויות שמורות למרכז הגאה, טשרניחובסקי 22א (גן מאיר), תל אביב יפו.

טלפון 03-5252896, דוא"ל office@lgbtqcenter.org.il